Visători la steaua singurătății


Eseu poetic susținut de Eusebiu Ștefănescu și Ion Bogdan Ștefănescu. O paralele Eminescu – Nichita Stănescu, muzica Ion Bogdan Ștefănescu.
Muzeul Literaturii


Comenteaza