Eugen Simion sărbătorit la Academia Română


25 mai, ora 12.00 – Aula Academiei Române Ion Bogdan Ștefănescu și Flaut Power. Program – J.S.Bach – Adagio, G.Fr. Habdel – Pasacaglia, Gossec – Tamburina, R. Buttall – Samba alla Turka, S. Diaconu – Suită românească


Comenteaza