Recital la Muzeul G.Enescu


Impreuna cu pianistul Horia Maxim vom interpreta lucrari de: Cristian Lolea, Liviu Danceanu, Doina Rotaru, Anatol Vieru, Irina Odagescu si Dan Dediu


Comenteaza